Política de Privacitat i Protecció de Dades

 

Sima Servicios Integrales Alonso, S.L. informa els usuaris sobre la seua Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, perquè els usuaris determinen voluntàriament el fet de facilitar els que se li puguen requerir. Sima Servicios Integrales Alonso, S.L. es reserva el dret a modificar la present Política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits s’anunciaran en aquesta web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

En compliment amb el que s’estableix en el Reglament Europeu, de 27 d’Abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter personal, informem que les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats al corresponent registre d’activitat i base de dades Sima Servicios Integrales Alonso, S.L. Aquestes dades seran introduïts en el registre d’activitat propietat de l’empresa per al seu ús automatitzat i no automatitzat dins de la finalitat indicada en la present Política.

Les seues dades personals seran conservats mentre siguen necessaris per a la prestació dels serveis que haguera contractat o sol·licitat. En el moment en què no siguen necessaris per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguen ser necessaris per a l’exercici o la defensa enfront d’accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejats i tractats de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades seran definitivament cancel·lats.

La base jurídica serà l’existent en el moment del tractament per part de l’Encarregat del Tractament i no podran ser cedits a tercers excepte obligació legal, sense prèvia autorització de les parts interessades. Sima Servicios Integrales Alonso, S.L. no té assignat Delegat de Protecció de Dades, donat la naturalesa de l’abast de les seues activitats.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comunique a través d’http://simasl.es/ i mantindrà actualitzada la informació que facilite a Sima Servicios Integrales Alonso, S.L. de manera que responga en tot moment a la seua situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze, així com dels perjudicis que cause per això a Sima Servicios Integrales Alonso, S.L. o a tercers.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau ja establida o per establir i poder-li prestar i oferir els nostres serveis o millorar els ja existents.

Vosté consent expressament el tractament d’aqueixes dades amb la finalitat a dalt indicada.

Sima Servicios Integrales Alonso, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori d’aqueixes dades personals.

Els usuaris tenen dret reconegut i podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició al tractament de la informació que el concerneix, així com el dret de ser informats de la utilització de les seues dades personals, enviant un correu electrònic a info@gsima.es , o bé telefonant a 963604370.

Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Gràcies per l’atenció prestada i per confiar en nosaltres.